logo-efs

Zakładanie i prowadzenie firmy

Kiedy już opracujesz biznesplan swojej firmy i zdobędziesz finansowanie na start oraz będziesz miał plan realizacji całego przedsięwzięcia, powinieneś zastanowić się nad formą organizacyjną prowadzonej działalności – czy to koniecznie musi być działalność jednoosobowa, czy też może spółka z o.o.?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o.

Jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiadasz za jej zobowiązania i błędy całym własnym majątkiem osobistym, dlatego czasem warto przemyśleć inną formę prawną prowadzonej działalności, jak np. popularna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. ogranicza się do wysokości wniesionych przez nich udziałów. Za zobowiązania spółki odpowiada także zarząd spółki, jednakże może on uniknąć odpowiedzialności w sytuacji, gdy odpowiednio wcześnie zareaguje w odpowiedzi na trudną sytuację w przedsiębiorstwie i poinformuje o niej wspólników.

Musisz jednak wiedzieć, że działalność jednoosobową w porównaniu ze spółką z o.o. zarejestrujesz o wiele szybciej i włożysz w to o wiele mniej pracy i pieniędzy. Podobnie będzie na etapie prowadzenia przedsiębiorstwa – każda zmiana w umowie spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) co potrafi trwać miesiącami, podczas gdy w działalności jednoosobowej wystarczy złożyć wniosek do CEIDG. Ponadto koszty księgowości są kilkukrotnie wyższe w przypadku spółki z o.o. w porównaniu do działalności jednoosobowej, gdyż w spółce trzeba prowadzić pełną księgowość, zaś w działalności jednoosobowej rachunkowość uproszczoną w formie księgi przychodów i rozchodów.

Więcej na temat zalet i wad prowadzenia działalności jednoosobowej oraz spółki z o.o. znajdziesz tutaj: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-firma-jednoosobowa-czy-spolka-roznice

Poza działalnością jednoosobową oraz spółką z o.o. istnieje oczywiście jeszcze wiele innych możliwości prowadzenia działalności. Natomiast te dwa rodzaje działalności są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Większość osób stawiająca pierwsze kroki w biznesie wybiera jednoosobową działalność gospodarczą, którą można w bardzo szybki i prosty sposób zarówno zarejestrować, jak i zamknąć.

Prowadzenie działalności gospodarczej reguluje Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018r. Zawiera ona zapisy dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinieneś zastanowić się nad kilkoma kwestiami

 1. Czy jesteś dostatecznie gotowy, aby ruszyć z działalnością? Z dniem rejestracji firmy musisz zaczynasz opłacać składki na ZUS. Więcej informacji o rejestracji przedsiębiorstwa w ZUS znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/gdzie-zarejestrowac-firme-i-co-powinienes-zrobic-po-rejestracji/zgloszenie-do-ubezpieczen-w-zus-krus-po-rejestracji-firmy
 2. Wybierz kody PKD pasujące do planowanej przez Ciebie działalności, w tym musisz wybrać jedno PKD wiodące. Wyszukiwarka kodów PKD znajduje się pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

  W każdej chwili w trakcie prowadzenia działalności możesz zmienić PKD twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że możesz prowadzić wyłącznie działalność objętą kodami PKD wpisanymi do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).

 3. Zastanów się w jakim banku chcesz założyć kont bankowe – porównaj kilka ofert, wiele banków ma bardzo korzystne warunki prowadzenia kont firmowych, które obsługują niemal bezpłatnie.
 4. Wybierz formę opodatkowania PIT:
  • zasady ogólne - skala podatkowa 18 % i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych)
  • zasady ogólne - podatek 19% (tzw. podatek liniowy)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • kartę podatkową

   Wybór formy opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przychodów i kosztów. W trakcie prowadzenia działalności będziesz mógł też zmienić formę opodatkowania. Od wybranej formy zależeć będzie rodzaj księgowości, którą będziesz prowadził w firmie. Rejestrując firmę będziesz musiał także wskazać sposób płacenia zaliczek na podatek – miesięcznie lub kwartalnie, Przy rejestracji, oprócz wskazania formy opodatkowania, określisz również sposób płacenia zaliczek na podatek (miesięcznie albo kwartalnie). Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-jawna/co-powinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie/wybor-formy-opodatkowania-dzialalnosci-i-rodzaje-ksiegowosci

 5. Sprawdź czy musisz zarejestrować się jako płatnik VAT. Niektóre rodzaje działalności podlegają automatycznemu zgłoszeniu do VAT.

Rejestracja działalności

Działalność gospodarczą zarejestrujesz elektronicznie składając wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/

Do tego celu musisz posiadać Profil zaufany lub Podpis elektroniczny. Posiadanie Profilu zaufanego umożliwi ci w przyszłości kontakt elektroniczny z wieloma urzędami publicznymi i możliwość załatwienia wielu spraw on-line, pozwoli ci także na sprawdzanie stanu konta w zus, zarówno twojego, jak i twojej firmy. Założenie profilu zaufanego (ePUAP) jest proste, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Założenie podpisu elektronicznego jest bardziej skomplikowane i odpłatne. Możesz także złożyć wniosek w wersji papierowej w urzędzie miasta lub gminy, na obszarze którego będziesz prowadzić działalność.

Rejestracja działalności prowadzonej przez osobę fizyczną jest całkowicie bezpłatna. Po złożeniu wniosku w ciągu 7 dni musisz potwierdzić fakt rejestracji zgłaszając się do urzędu miasta lub gminy, w którym prowadzisz działalność. Działalność można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG, jak również data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą lub datą wsteczną w odniesieniu do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

W celu rejestracji musisz wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG możesz zgłosić się do ZUS, wówczas do wniosku powinieneś dołączyć stosowne formularze (ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA). Masz także możliwość zarejestrowania się jako płatnik VAT, wtedy załączasz formularz VAT-R.

Po zarejestrowaniu działalności otrzymasz NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, który jest numerem rejestrowym do celów prowadzenia obrotu gospodarczego, czyli wystawiania i otrzymywania faktur i rachunków, zatrudniania pracowników i innych celów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 5 lat od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Więcej informacji o rozpoczynaniu działalności gospodarczej znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-jawna/co-powinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie

Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze plusy i minusy prowadzenia własnej firmy. Zapoznaj się z nimi i rozważ we własnym kontekście czy masz w tym kierunku predyspozycje i rzeczywiście chciałbyś prowadzić własny biznes.

ZaletyWady
 • masz samodzielność i niezależność w działaniu, sam ustalasz sobie wolne
 • pracujesz dla siebie samego i odczuwasz satysfakcję z osiągniętych celów
 • masz możliwość samorozwoju, realizacji swoich pasji i marzeń
 • wybierasz z kim pracujesz – sam dobierasz sobie zespół
 • masz elastyczny czas pracy – decydujesz kiedy pracujesz
 • możesz pracować gdzie chcesz – w domu lub w biurze
 • nikt nie może cię zwolnić, więc masz pewność miejsca pracy
 • twoje wynagrodzenie zależy tylko od ciebie samego
 • płacisz mniejszy podatek dochodowy, bo wiele kosztów możesz odliczyć od podatku
 • cała odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy spoczywa na tobie, w tym także za pracowników, których zatrudniasz
 • możesz zarabiać mało, albo dopłacać do działalności, zwłaszcza na początku jej prowadzenia
 • działalność, przede wszystkim w początkowej fazie rozwoju, wymaga dużego zaangażowania czasu i energii
 • prowadzenie własnej firmy wymaga dużej samodzielności, w trudnych momentach możesz czuć się osamotniony
 • możesz mieć problemy z motywacją, zwłaszcza jeśli zdarzą ci się jakieś niepowodzenia
 • stale musisz dbać o sprzedaż usług lub produktów na odpowiednim poziomie, aby zapewnić odpowiedni poziom dochodów
 • zmienne przepisy, które musisz śledzić
 • nie przysługuje ci płatny urlop wypoczynkowy

Jeśli nadal jesteś zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej pozostaje ci tylko zacząć działać!

TESTER WIEDZY:

 ĆWICZENIE 1