logo-efs

Pomysł na firmę

Masz już pomysł na biznes? Widzisz się w roli szefa i chciałbyś prowadzić własną działalność gospodarczą? Jeśli chcesz, aby twoja firma miała szanse na sukces, zanim uruchomisz swoją firmę na początku powinieneś usiąść i przeanalizować kilka ważnych kwestii, czyli innymi słowy opracować biznesplan.

Biznesplan

Biznesplan warto opracować dla każdej nowej działalności. W przypadku gdy chcesz się starać o dofinansowanie na prowadzoną działalność jest on wymagany przez instytucje decydujące o przyznaniu środków, ale nawet jeśli nie jesteś zmuszony do przygotowywania tego dokumentu, sporządź go dla siebie samego, aby zwiększyć szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Etapy tworzenia biznesplanu w kilku krokach:

Krok 1 – POMYSŁ NA BIZNES – na początek potrzebujesz ciekawego, wyróżniającego się spośród konkurencji pomysłu, który będzie stanowił rdzeń całej wizji; powinieneś dokładnie go przemyśleć i zaplanować;

Krok 2 – ANALIZA SEKTORA, RYNKU I KONKURENCJI – analiza sektora powinna odwoływać się do potrzeb potencjalnych klientów; jeśli twój pomysł jest innowacyjny, a konsumenci nie są jeszcze świadomi, że potrzebują twoich usług, powinieneś dokładnie przemyśleć czy to zapotrzebowanie rzeczywiście powstanie oraz czy istniejące już przedsiębiorstwa nie skopiują twojego pomysłu; w ramach analizy rynku i konkurencji powinieneś sprawdzić czy usługi, które chcesz świadczyć na pewno nie istnieją oraz czy na rynku nie ma konkurentów substytucyjnych oferujących inne usługi zaspokajające te same potrzeby;

Krok 3 – MISJA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA – następnie powinieneś odpowiedzieć na pytania – jaką misję i cele ma spełniać twoje przedsięwzięcie oraz precyzyjnie je opisać;

Krok 4 – PLAN TECHNICZNY, ORGANIZACYJNY, MARKETINGOWY – teraz możesz przejść do zaplanowania kiedy oraz przy użyciu jakich środków i narzędzi będziesz realizować założone cele; tutaj powinieneś odwołać się do trzech obszarów: technicznego (jak wykonam przedsięwzięcie technicznie?), organizacyjnego (jak je zorganizuję?) oraz marketingowego (jak zdobędę klientów? jak wykreuję wizerunek mojej działalności?); ważnym aspektem w kontekście kreowania marki jest wybranie odpowiedniej nazwy firmy, najlepiej takiej, która jeszcze nie istnieje na rynku, budzi pozytywne skojarzenia albo jest przewrotna;

Krok 5 – ANALIZA FINANSOWA – dopiero na tym etapie powinieneś sporządzić kosztorys swojego przedsięwzięcia, a następnie szczegółową kalkulację przychodów i kosztów generowanych przez firmę, plan płynności finansowej (bieżące finansowanie działalności czyli wpływy i wypływy pieniężne) oraz zakładany rachunek zysków i strat; pamiętaj, że przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowym etapie rozwoju z reguły nie przynoszą zysków, a sukcesy pojawiają się dopiero w dalszej fazie wzrostu!;

Krok 6 – ANALIZA WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA – pod koniec prac nad biznesplanem należy przeprowadzić możliwie obiektywną ocenę koncepcji używając do tego celu np. analizy SWOT, która pozwala na spojrzenie na przedsięwzięcie z innych punktów widzenia; na tym etapie dobrze jest także skorzystać z porad ekspertów i doradców biznesowych, a jeśli nie masz takiej możliwości – przynajmniej przedyskutować pomysł z zaufanymi osobami z branży; spojrzenie innych osób z zewnątrz często pozwala na znalezienie słabych stron koncepcji, które możesz jeszcze na tym etapie zmienić;

Krok 7 – STRESZCZENIE – we wzorach większości biznesplanów jego streszczenie jest pierwszym punktem do wypełnienia, tymczasem powinieneś je opracować dopiero na ostatnim etapie prac nad nim; powinno ono być krótkie, konkretne i podkreślać najważniejsze atuty twojego przedsięwzięcia; specjalista oceniający twój biznesplan rozpocznie właśnie od tego punktu, a pierwsze wrażenie często wywiera duży wpływ na końcową oceną całości wizji.

Kilka ważnych porad dla osoby tworzącej biznesplan:

  1. Jeśli przygotowujesz dokument w konkretnym celu – opracuj go pod kątem potrzeb konkretnej instytucji – np. banku, w którym starasz się o kredyt lub fundacji, która przyznaje dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa. Zadbaj także o formę biznesplanu – powinien on być estetyczny, zwracający uwagę, napisany poprawną polszczyzną.
  2. Nie przepisuj gotowych biznesplanów zmieniając tylko kilka szczegółów.
  3. Przedyskutuj biznesplan z zaufanymi osobami, które znają się na rzeczy.
  4. Zastanów się czy twój biznesplan jest możliwy do zrealizowania oraz czy nie jest zbyt optymistyczny.
  5. Sprawdź czy w biznesplanie nie ma błędnych założeń i sprzeczności.
  6. Pamiętaj, że nie jest to dokument teoretyczny, lecz praktyczny. Dlatego powinien być konkretny i przedstawiać koncepcję popartą faktami i danymi bez zbędnych opisów i dygresji.

Więcej szczegółowych porad dotyczących tworzenia biznesplanów, jak również przykładowe biznesplany firm z branży IT znajdziesz w rozdziale „Pomysł na biznes w branży IT” książki „VADEMECUM MŁODEGO STARTUPOWCA”, opracowanej w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!” dostępnej TUTAJ

TESTER WIEDZY:

 ĆWICZENIE 1