logo-efs

O SPInKa

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) powstał w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!”. Celem SPInKa jest dostarczenie uczniom i pedagogom niezbędnych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenia umiejętności oraz kwalifikacji, a także nauki poruszania się po rynku pracy.

Punkt działa w postaci platformy edukacyjnej adresowanej do uczniów i nauczycieli SCI, w poszczególnych zakładkach zgromadzone zostały praktyczne informacje z zakresu poszukiwania pracy, możliwości dalszego kształcenia i rozwoju, jak również tworzenia i prowadzenia własnej firmy. Na platformie zgromadzone zostały także artykuły oraz materiały dla nauczycieli do wykorzystania podczas prowadzonych lekcji z zakresu doradztwa zawodowego, jak również niektórych przedmiotów związanych z rozwojem kompetencji społecznych, realizowanych w podstawie programowej technikum informatycznego.

W ramach działalności SPInKa odbywają się także cotygodniowe dyżury doradcy zawodowego, który osobiście i zdalnie kontaktuje się z uczniami SCI, pomagając im m.in. w określeniu ścieżki kariery, poruszaniu się po rynku pracy, dokonywaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia i rozwoju osobistego. Z doradcą skontaktować się można pod numerem telefonu 603111900 lub za pośrednictwem e-mail: doradca@spinka.sci.edu.pl.