logo-efs

Kwalifikacje

Kończąc szkołę, uczelnię wyższą czy szkolenie zdobywamy konkretne kwalifikacje, których osiągnięcie potwierdzają wydawane po zdanym egzaminie końcowym świadectwa, certyfikaty i dyplomy. W celu ujednolicenia standardów nauczania z dniem 15 lipca 2016 r. zaczął działać Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), do którego wprowadzane są kwalifikacje możliwe do zdobycia na polskim rynku edukacyjnym. Opisane w nim kwalifikacje mają zapewnić jakość świadczonych usług edukacyjnych, te same procedury dotyczące kształcenia i uzyskiwania tej kwalifikacji, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wchodząc do rejestru można sprawdzić, co zawiera konkretna oferta danej kwalifikacji, jakie wymagania trzeba spełnić, aby ją zdobyć, dzięki czemu łatwiej będzie wybrać zawód, który uczyni nas bardzie atrakcyjnym w oczach potencjalnego pracodawcy: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/index&Itemid=102

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji pozwoli jego użytkownikowi sprawdzić wiarygodność danej szkoły czy kursu, jak również lepiej wybrać szkołę czy uczelnię, ponieważ wszystkie podmioty organizujące kształcenie będą musiały spełniać wymagania opisane w danej kwalifikacji. Ponadto może okazać się, że wybierając kolejną szkołę lub kurs osoba nie musi uczestniczyć w części zajęć, gdyż posiada już daną kwalifikację. Osoba chcąca zdobywać kolejne kwalifikacje w ramach danego zawodu może też trafić na kurs, w ramach którego będą odbywały się zajęcia, które pokrywają się w całości z już posiadanymi przez nią kwalifikacjami i odbywanie takiego kursu będzie bezcelowe.

Podsumowując korzystanie z ZRK pozwoli lepiej planować karierę zawodową, ułatwi zaplanowanie zmiany zawodu, w tym zmiany branży. Dlatego zachęcamy do korzystania z tego narzędzia!